Yemen Yolunda

Yemen Yolunda yazıldığı dönemin Osmanlı coğrafyasına ayna tutan eserlerden biridir. Yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliğinde olan toprakların el değiştirdiği ve sınırların yeniden çizildiği bir dönemde kaleme alınan söz konusu seyahatname, aynı zamanda Batılı devletlerin Yakın ve Orta Doğu coğrafyasında sürdürdükleri sömürgecilik faaliyetlerinin sonucu olan siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimleri yansıtması açısından da önem taşımaktadır.

Yemen Yolunda