Seyahatnamelerde Kırım – Batılı Seyyahların Gözüyle XIX. Yüzyılda Kırım Türkleri

Kırım, tarih boyunca Türkler başta olmak üzere çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmış bir yarımadadır. Sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konumu açısından Rusyaʼnın büyük bir ilgi odağı olan Kırım, Rus işgali ile birlikte yeni bir döneme girmiştir. Çalışmanın konusunu teşkil eden, 19. yüzyılda Kırımʼa gelen seyyahların eserleri oldukça önemli kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Seyyahların verdiği bilgiler Rus hakimiyeti altında olan Kırımʼın ve Kırım Tatarlarının sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu bir dış göz olarak ortaya koymaktadır. 19. yüzyılda Kırımʼa gelen seyyahların seyahatnamelerinin Kırım tarihi araştırmalarında yeterince kullanılmamasının tespiti, bu çalışma konusunun ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Seyyahların izlenimleri doğrultusunda verdikleri bilgiler, araştırma eserlerin ortaya koyduğu sonuçları doğrulamaktadır. Böylece bu çalışma, 19. yüzyıl Kırım ve Kırım Tatarlarının durumunu, seyyahların bakış açısıyla yansıtmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, her anlamda Rus baskısı altında yaşayan Tatarların zor da olsa kendi kültürlerini muhafaza ettikleri ve Kırımʼdaki varlığını devam ettirme amaçları seyyahlar tarafından doğrulanmıştır.

Seyahatnamelerde Kırım – Batılı Seyyahların Gözüyle XIX. Yüzyılda Kırım Türkleri