Millî Mücadele Öncesi ve Sonrasında İttihatçılık

Sayın Emre Çalık, İttihat ve Terakki’nin 1889-1926 yıları arasındaki serüvenine dair Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sunduğu Yüksek Lisans tezini, şimdi kitaba dönüştürüyor. Çalık’ın tezine bakıldığında, onun, yergi-övgü edebiyatı dışında serinkanlı bir metodolojik yaklaşım ile döneme ilişkin birincil kaynaklar ve ilgili literatürü ihmal etmeyen bir titizliği eserinde harmanladığını göreceksiniz. Başka bir ifadeyle tarih ilminin ampirik yönü ile siyaset biliminin teorileri, birbirlerine tahakküm etmeden metne yansımıştır. Çalık’ın eserinin, bu haliyle diğer genç araştırmacılar nazarında, siyasî tarih dönem çalışmalarına ilham vermesi de beklenmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Özden

Millî Mücadele Öncesi ve Sonrasında İttihatçılık